Linky
Zaujímavosti - blogy, články, informácie:

Kendo World Kendo časopis, možnosť objednať si rôzne publikácie

Kenshi247 Kenshi 247 – blog, články preložené z japončiny, postrehy

Kendoinfo Kendo Info – blog


Federácie (len najčastejšie nami vyhľadávané):

FIK Medzinárodná Kendo Federácia

EKF Európska Kendo Federácia

SKF Slovenská Kendo Federácia

HKF Maďarská Kendo Federácia

ČKF Česká Kendó Federácia


Kluby (len najčastejšie nami navštevované):

Furinkazan Furinkazan Bratislava

Mushin Mushin Miscolc

Fonix Fonix Budapest

Kacubó Kenrikai Kacubó Kenrikai Praha


Dodávatelia:

Eurokendo Odporúčaný (blízka spolupráca )

Ninecircles Vyskúšaný, overený